Skip to main content
BOSTEDET DYSSEMOSEN

PÆDAGOGISKE METODER


Vi arbejder ud fra et kognitivt pædagogisk grundlag.

Det vil sige, at pædagogiske metoder er baseret på undersøgelser og observationer og grundig afklaring af beboerens færdigheder og funktionsniveau. De pædagogiske metoder er baseret på, at vi forsøger at fremskaffe så eksakt og faktuel viden om en problemstilling som muligt og tilretter en metode i overensstemmelse hermed.

Men vi bruger også en lang række input fra andre pædagogiske retninger, herunder neuropædagogik og miljøpædagogik, low arousal mv.

I løbet af foråret 2019 samler vi trådene og sætter fokus på KRAP (Kognitiv, Anerkendende, Ressourcefokuseret Pædagogik).