Skip to main content
BOSTEDET DYSSEMOSEN

DAGTILBUD & BESKÆFTIGELSE


Bostedet Dyssemosen er et botilbud for udviklingshæmmede, men vi tilbyder både, at man kan bo her og arbejde her. §104 er et dag- og aktivitetstilbud, der sikrer, at borgeren kan finde beskæftigelse og aktiviteter, der passer til borgerens interesser og funktionsniveau.

DET LAVER VI PÅ DYSSEMOSEN


Vores beboere passer landbruget på 5,6 ha sammen med personalet. Beboerne er også med til at passe den tilhørende jord, vores to drivhuse og en mindre dyrebestand af fjerkræ, grise, får, heste og til tider har vi også et par kvæg.

På gården har vi også et værksted/lade, hvor der er mulighed for at kunne udføre forskellige typer af arbejdsopgaver alt efter vejr og vind – og ikke mindst efter, hvad den enkelte beboer har lyst til. Det kan eksempelvis være renovering og vedligeholdelse af maskiner, malerarbejde eller andet.

Gården byder også på en køkkenhave, der skal passes, høstes og sås.

BEBOERMØDE


Én gang om måneden afholder vi et fællesmøde mellem beboere og personale. Dagsordenen er lavet i fællesskab med beboerne og det er vigtigt at alle deltager og bliver hørt. Vi diskuterer stort og små som fx kan være, daglige problemer, ønsker om aktiviteter, planlægning af arbejdsopgaver, forslag til ture, ferieplaner, mad o.m.a.